Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch gói thầu Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 083.5109374 - 08083358; Fax: 08083413.

Mã số thuế: 0100787888-018.

Đề nghị Báo Đấu thầu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Tin học và Thống kê tài chính đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Long An thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua khí nitơ bảo quản gạo nhập kho vụ Đông Xuân năm 2016.

3. Nguồn vốn: NSNN.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2016 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 31, Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 083.5109374 - 08083358; Fax: 08083413.

8. Phát hành miễn phí bản yêu cầu báo giá.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016. 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đại diện của các nhà thầu tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)