Mua máy chủ, hệ thống lưu điện tổng, thiết bị chuyển mạch và hệ thống chữa cháy tự động

Học viện Tài chính mời thầu "Mua máy chủ, hệ thống lưu điện tổng, thiết bị chuyển mạch và hệ thống chữa cháy tự động cho 01 phòng máy chủ".

Tên bên mời thầu: Học viện Tài chính.

Địa chỉ: Số 8 - Phan Huy Chú - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0439331869; Fax: 0439331865; E-mail: Trungtamthongtin@hvtc.edu.vn.

Mã số thuế: 0101592465.

1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua máy chủ, hệ thống lưu điện tổng, thiết bị chuyển mạch và hệ thống chữa cháy tự động cho 01 phòng máy chủ.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: 03 máy chủ; 01 hệ thống lưu điện tổng; 06 thiết bị chuyển mạch; 01 hệ thống chữa cháy tự động cho 01 phòng máy chủ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 90 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua máy chủ, hệ thống lưu điện tổng, thiết bị chuyển mạch và hệ thống chữa cháy tự động cho 01 phòng máy chủ.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước + thu sự nghiệp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ ngày 08/03/2016 đến trước 09 giờ ngày 16/03/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSYC, nhận HSĐX: Phòng 204, Nhà B, Trung tâm Thông tin, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9332397; fax: 043.9331865.

8. Giá bán một bộ HSYC: 1.000.000 đồng (bằng chữ: một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền 35.000.000 đồng (bằng chữ: ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng; tổ chức tài chính; đặt cọc tại Ban Tài chính Kế toán - Học viện Tài chính.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 16/03/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 16/03/2016 tại phòng 204, Nhà B, Học viện Tài chính, số 8, Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Học viện Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)