Mua quà tặng cho tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2014

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Mua quà tặng cho tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Mua quà tặng cho tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2014 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng: 165 Bộ bình ly thuỷ tinh (01 bình+ 06 ly).

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 07 giờ 00 ngày 16 tháng 9 năm 2015 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015.

(eFinance)