Mua sắm acquy cho 02 hệ thống UPS APC Silcon 40kVA

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Mua sắm acquy cho 02 hệ thống UPS APC Silcon 40kVA tại 162 Nguyễn Văn Cừ".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm acquy cho 02 hệ thống UPS APC Silcon 40kVA tại 162 Nguyễn Văn Cừ.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 19/10/2015 đến trước 09 giờ 00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 02/11/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 5.300.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu ba trăm nghìn đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09 giờ 30 ngày 02/11/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)