Mua sắm bản quyền phần mềm cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN mời thầu "Mua sắm bản quyền phần mềm cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục DTNN.

- Tên gói thầu: “Mua sắm bản quyền phần mềm cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước năm 2015”.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 08h00, ngày 13 tháng 5 năm 2015 đến trước 09h00 ngày 20 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Công nghệ thông tin - Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

- Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy triệu đồng chẵn); Hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng nơi có tài khoản giao dịch của nhà thầu.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 09h00, ngày 20 tháng 5 năm 2015 tại Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ nhà nước; Địa chỉ: Số 291, Ngõ 343 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội.

(eFinance)