Mua sắm các loại bình chữa cháy phục vụ công tác ANBV - PCCC

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên mời thầu "Mua sắm các loại bình chữa cháy phục vụ công tác ANBV - PCCC năm 2015".

1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

2. Tên gói thầu: Mua sắm các loại bình chữa cháy phục vụ công tác ANBV - PCCC năm 2015.

3. Tên dự án: Mua sắm Tài sản, công cụ phục vụ công tác ANBV - PCCC năm 2015 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 06/5/2015 đến trước 14h00 ngày 08/5/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu Báo giá: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0593 723542; Fax: 0593 723548.

8. Thời gian tiếp nhận Báo giá: Từ ngày phát hành bản yêu cầu báo giá đến trước 14h00 ngày 08/5/2015 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, số 235 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0593 723542; Fax: 0593 723548.

(eFinance)