Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan.
 
 
 
 
 

1. Tên cơ quan: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833.

- Email: qlts.tvqt.tchq@gmail.com.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 1763/QĐ-TCHQ ngày 16/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.  

4. Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.          

5. Giá gói thầu: 1.035.328.000 (Một tỷ không trăm ba mươi lăm triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng).

6. Thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu: kể từ ngày 21/06/2016.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VND)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thứclựa chọn nhà thầu

Thời gianbắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loạihợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan

1.035.328.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

trong nước

Một giai đoạnmột túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồngtrọn gói

Tối đa90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi bàn giao toàn bộ hàng hóa

Tổng giá

gói thầu

1.035.328.000

(eFinance)