Mua sắm dịch vụ bảo hành mở rộng Router tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành mở rộng Router tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm dịch vụ bảo hành mở rộng Router tại các đơn vị trong toàn ngành Hải quan.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 19/03/2015 đến trước 09h00 ngày 30/03/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833; Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 30/03/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệuđồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 30/03/2015 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)