Mua sắm điều hòa cho Cục Kiểm định Hải quan

(eFinance Online) - Cục Kiểm định Hải quan mời thầu Mua sắm điều hòa cho Cục Kiểm định Hải quan.
 
 
 
 
 

- Tên Bên mời thầu: Cục Kiểm định Hải quan.

- Tên gói thầu: “Mua sắm điều hòa cho Cục Kiểm định Hải quan”.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu: Từ 9 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016.

- Giá bán: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ bán và nhận HSMT: Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2016 tại Cục Kiểm định Hải quan, 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Cục Kiểm định kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)