Mua sắm đồ gỗ cho các Chi cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu "Mua sắm đồ gỗ cho các Chi cục Thuế và Văn phòng Cục Thuế, tỉnh Đồng Tháp (Đợt 2)".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu Mua sắm đồ gỗ cho các Chi cục Thuế và Văn phòng Cục Thuế, tỉnh Đồng Tháp (Đợt 2).

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 11 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu là: 500.000 (Năm trăm ngàn đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 - 3852267; Fax: 067.3856679.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là 09 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2015 tại: số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 11 tháng 11 năm 2015.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tiền mặt và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 10 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

(eFinance)