Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp.

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ cho Chi cục Thuế huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 00 ngày 12 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 - 3852267 - Fax: 067.3856679.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: chậm nhất là 09 giờ 00, ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại: số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 26 tháng 5 năm 2016.

- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc đặt cọc bằng Séc và được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp trước thời điểm đóng thầu.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2016 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

(eFinance)