Mua sắm giá kệ lưu trữ

Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kế hoạch gói thầu "Mua sắm giá kệ lưu trữ".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0643.852087 (111-112). Fax: 0643.856615.

2. Têngói thầu: Mua sắm giá kệ lưu trữ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): Số 14/QĐ-KBBRVT ngày 16/3/2016. Người ký: Trần Xuân Khánh - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu. 

5. Giá gói thầu: 93.590.000 đồng (chín mươi ba triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm giá kệ lưu trữ

93.590.000đ

Kinh phí KBNN cấp

Chỉ định thầu

01 túi hồ sơ

Quý I/2016

Trọn gói

30 ngày

Tổng giá gói thầu: 93.590.000đ

 
(eFinance)