Mua sắm hệ thống camera giám sát, hệ thống bảng điện tử, máy móc trang thiết bị văn phòng

Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu "Mua sắm hệ thống camera giám sát, hệ thống bảng điện tử, máy móc trang thiết bị văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống camera giám sát, hệ thống bảng điện tử, máy móc trang thiết bị văn phòng.

- Tên dự án: Mua sắm hệ thống camera giám sát, hệ thống bảng điện tử, máy móc trang thiết bị văn phòng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn thu sự nghiệp để lại năm 2015 của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 13 tháng 7 năm 2015 đến ngày 17 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội; điện thoại 04-39347874, Fax 04-39264869.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 17 tháng 7 năm 2015 tại Vụ Tài vụ Quản trị - UBCKNN số 164 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

(eFinance)