Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Cục Thuế Quảng Bình mời thầu "Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30, ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.822.227.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

(eFinance)