Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị CNTT năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Cục Công nghệ Thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu 03 “Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị CNTT năm 2014 của UBCKNN”.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - UBCKNN.

- Tên gói thầu: Gói thầu 03 “Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

- Tên dự án: Phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin tại UBCKNN.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 9h00’, ngày 4/8/2014 đến trước 9h00’ ngày 29/8/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục Công nghệ Thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00’, ngày 29/8/2014 (trong giờ hành chính).

- Bảo đảm dự thầu: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn); Bảo đảm bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9h00’ ngày 29/8/2014, tại Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)