Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị An toàn bảo mật

Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mời thầu Gói thầu 02: “Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2016”.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943. Mail: cntt@ssc.gov.vn.

1. Tên gói thầu: Gói thầu 02 “Mua sắm, lắp đặt và vận hành hệ thống thiết bị An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2016”.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, lắp đặt và vận hành các hệ thống thiết bị và những giải pháp an toàn bảo mật cho hệ thống CNTT của UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng).

2. Tên dự án: An toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Nguồn vốn: Nguồn Quỹ phát triển hoạt động nghiệp vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, không lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 03 tháng 03 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 30 tháng 3 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin, Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước, Tầng 4, phòng 417, số 164 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39351079. Fax: 04.39350943.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: 110.000.000 VNĐ (Một trăm mười triệu đồng chẵn) Bảo đảm bằng Thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 03 năm 2016.

11. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 09giờ 00, ngày 30 tháng 03 năm 2016.

Cục Công nghệ Thông tin - UBCKNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)