Mua sắm License hệ thống Tivoli phục vụ giám sát phòng NOC

Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu "Mua sắm License hệ thống Tivoli phục vụ giám sát phòng NOC".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm License hệ thống Tivoli phục vụ giám sát phòng NOC.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 26/9/2014 đến trước 9h00 ngày 06/10/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 06/10/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9h30 ngày 06/10/2014 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Cục CNTT & Thống kê HQ đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng các thông tin trên trong 01 kỳ vào ngày 23/9/2014.

(eFinance)