Mua sắm máy chủ ứng dụng và thiết bị sao lưu

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu Mua sắm máy chủ ứng dụng và thiết bị sao lưu để phục vụ xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I.

- Tên bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Quý báo đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ ứng dụng và thiết bị sao lưu để phục vụ xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm máy chủ ứng dụng và thiết bị sao lưu để phục vụ xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 22/6/2016 đến trước 14h00 ngày 20/7/2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 20/7/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 14h30 ngày 20/7/2016.

(eFinance)