Mua sắm Máy đếm tiền, Két sắt 4A, Tủ đựng tài liệu và Máy hút bụi

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang mời thầu "Mua sắm Máy đếm tiền, Két sắt 4A, Tủ đựng tài liệu và Máy hút bụi".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Tiền Giang.

2. Tên gói thầu: “Mua sắm Máy đếm tiền, Két sắt 4A, Tủ đựng tài liệu và Máy hút bụi”.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2015 (KBNN cấp).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (Rút gọn).

 5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: 10h00” ngày 15/6/2015 đến rước 10h00” ngày 18/6/2015 (trong giờ hành chính).

6. Địa chỉ phát hành: Phòng  Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang,  số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Điện thoại: 0733874471; Fax: 0733875205.

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 10h00”, ngày 18/6/2015 tại Phòng  Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Tiền Giang,  số 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 01, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

(eFinance)