Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy ảnh

Cục Thuế Quảng Bình mời thầu "Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy ảnh".

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy ảnh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 30, ngày 20 tháng 7 năm 2015 đến trước 15 giờ 00, ngày 27 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình. Điện thoại: 0523.821.142; Fax: 0523.822.227.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất - Đồng Hới - Quảng Bình.

(eFinance)