Mua sắm máy soi hành lý, hàng hóa năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan mời thầu Mua sắm máy soi hành lý, hàng hóa năm 2016 cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

Địa chỉ: Lô E3, Phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 04.39440833.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm máy soi hành lý, hàng hóa năm 2016 cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 07 máy soi hành lý, hàng hóa năm 2016 cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Thời gian thực hiện toàn bộ công việc cung cấp, lắp đặt và đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, nghiệm thu 07 máy soi và các thiết bị đi kèm: trong vòng 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

+ Thời gian bảo hành: tối thiểu 2 năm tính từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa từng máy soi, thiết bị đi kèm vào sử dụng.

+ Thời gian cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bảo hành: 8 năm tính từ ngày hết thời gian bảo hành từng máy soi.

2. Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Tài vụ - Quản trị, Tổng cục Hải quan (Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu:

- Số tiền: 600.000.000 VNĐ (Sáu trăm triệu đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: VNĐ.

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của Ngân hàng/tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 15 tháng 9 năm 2016.

(eFinance)