Mua sắm máy tính để bàn, máy photocopy, lưu điện và máy in

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn mời thầu "Mua sắm máy tính để bàn, máy photocopy, lưu điện và máy in".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy tính để bàn, máy photocopy, lưu điện và máy in cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Tên dự án: Mua sắm máy tính để bàn, máy photocopy, lưu điện và máy in cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ 00 ngày 18 tháng 5 năm 2015 đến trước 10 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nhận HSMT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

+ Địa chỉ: Số 52, đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn.

+ ĐT: (025) 6262.266 Fax: (025) 3868858.

- Địa chỉ nhận HSĐT: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2015.

- HSĐX sẽ được mở công khai vào 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2015 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)