Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu: Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số /QĐ-CNTT ngày 14/12/2016 của Cục trưởng cục CNTT & Thống kê Hải quan về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “ Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL”.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 22.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:


Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Mua sắm nhỏ lẻ cho TTDL

22.000.000 đồng

Kinh phí NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

Quý IV năm 2016

Trọn gói

20 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Tổng cộng giá gói thầu: 22.000.000 đồng

(eFinance)