Mua sắm nội thất văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Hà Giang mời thầu "Mua sắm nội thất văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Tên gói thầu: Mua sắm nội thất văn phòng cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2015 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2015 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút ngày 17/6/2015, tại Văn Phòng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

(eFinance)