Mua sắm Router thay thế

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu "Mua sắm Router thay thế".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Mua sắm Router thay thế cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Router thay thế Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Quỹ phát triển hoạt động ngành).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 ngày 29/5/2015 đến trước 9 giờ 00 ngày 09/6/2015. (Trong giờ hành chính). 

- Địa điểm bán HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước, phòng số 707, thuộc tầng 7 trụ sở Kho bạc Nhà nước. Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351). Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ HSMT.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp tầng 5, trụ sở Kho bạc Nhà nước. Số 32 Cát Linh - Quận Đống Đa - T.P Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.  

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 09/6/2015 , tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)