Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tài sản từ nguổn bổ sung

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tài sản từ nguổn bổ sung dự toán chi NSNN năm 2016...

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

- Địa chỉ: 87 CMT8, P. Hòa Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.842.670.

2. Tên kế hoạch: Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tài sản từ nguổn bổ sung dự toán chi NSNN năm 2016 và số dư dự toán chi NSNN năm 2015 chuyển sang năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu : Số 149/QĐ-CT ngày 27/06/2016 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị tài sản từ nguổn bổ sung dự toán chi NSNN năm 2016 và số dư dự toán chi NSNN năm 2015 chuyển sang năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016.

5. Tổng mức đầu tư: 934.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016

268.000.000

Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế cấp

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một túi hồ sơ

Qúy III/ 2016

Trọn gói

30 ngày

2

Cung cấp, lắp đặt hệ thống giếng khoan cho chi Cục Thuế huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai năm 2016

57.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Một túi hồ sơ

Qúy III/ 2016

Trọn gói

15 ngày

3

Sửa chữa xe ô tô cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016

346.500.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một túi hồ sơ

Qúy III/ 2016

Trọn gói

30 ngày

4

Sửa chữa trang thiết bị vật tư cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai năm 2016

262.500.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một túi hồ sơ

Qúy III/ 2016

Trọn gói

30 ngày

(eFinance)