Mua sắm tài sản phục vụ công tác hoạt động quản lý năm 2014

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh một túi hồ sơ gói thầu "Mua sắm tài sản phục vụ công tác hoạt động quản lý năm 2014".

- Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc.

- Tên gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác hoạt động quản lý năm 2014.

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh một túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh: Từ ngày 11/6/2014 đến trước 17 giờ ngày 20/6/2014 (trong giờ hành chính). Các nhà thầu tham gia được cung cấp hồ sơ miễn phí.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là đến 14 giờ 00’ngày 25/6/2014.

- Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX: Phòng TCHC Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc, số 348 - Đường Chu Văn Thịnh - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Các nhà thầu quan tâm hỏi thêm chi tiết liên hệ Phòng TCHC; TCKT theo số điện thoại 0223.852.321 - 0223.854.573.

(eFinance)