Mua sắm thiết bị bàn, ghế làm việc, bàn ghế phòng họp, tủ hồ sơ

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm thiết bị bàn, ghế làm việc, bàn ghế phòng họp, tủ hồ sơ cho Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước

Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ: Số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại/fax/email: 0673.851.247/0673.852.004/hqdongthap@gmail.com.

Mã số thuế: 1400329697.

Kính đề nghị Quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị bàn, ghế làm việc, bàn ghế phòng họp, tủ hồ sơ cho Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị đồ gỗ gồm 01 bộ bàn tiếp khách (08 ghế ngồi), 01 bàn làm việc (KT 0.6x12.x0.75), 01 bộ bàn tiếp khách sảnh trước (10 ghế ngồi), 01 bộ bàn họp 35 chỗ ngồi hình Oval (46 ghế ngồi), 15 bàn làm việc (KT 0.7x1.4x0.75), 08 tủ hồ sơ (KT 1.4x0.45x2), 03 bàn làm việc (0.8x1.6x0.79), 03 tủ hồ sơ (KT 1.6x0.45x2), 04 Salon tiếp khách, 04 bàn phòng hội trường để đầu dãy, 36 bàn phòng hội trường để phía sau, 130 ghế đai để theo bàn hội trường, 01 bục để phát biểu, 01 bục để tượng bác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động của Ngành Hải quan năm 2016.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; số 91, Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067 - 3851247; Fax: 067 - 3852004.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

9. Bảo đảm dự thầu: 17 triệu đồng (Mười bảy triệu đồng) bằng hình thức bảo lãnh của ngân hàng, hoặc của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ≥ 150 ngày kể từ thời điểm đóng thầu (150 ngày, kể từ ngày 05/8/2016).

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 05 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)