Mua sắm thiết bị chống trộm kho ấn chỉ và Camera giám sát

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông mời thầu "Mua sắm thiết bị chống trộm kho ấn chỉ và Camera giám sát".

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị chống trộm kho ấn chỉ và Camera giám sát cho Cục Thuế tỉnh Đăk Nông.

- Tên dự án: Mua sắm thiết bị chống trộm kho ấn chỉ và Camera giám sát cho Cục Thuế tỉnh Đăk Nông.

- Nguồn vốn: Mua sắm hiện đại hóa trang thiết bị theo Quyết định số 864/QĐ-TCT ngày 13/5/2015 của Tổng cục Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2015 đến 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông, Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

- Điện thoại: 05013. 543212; Fax: 05013. 543212.       

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2015 tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông.

(eFinance)