Mua sắm thiết bị CNTT cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Cục CNTT & Thống kê Hải quan mời thầu "Mua sắm thiết bị CNTT cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị CNTT cho Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN cấp cho Cục CNTT & Thống kê Hải quan năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước .

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 07/11/2014 đến trước 09h00 ngày 17/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu(HSDT): Phòng Quản lý dự án, Cục CNTT & Thống kê HQ, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 17/11/2014.

- Bảo đảm dự thầu: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 9h30 ngày 17/11/2014 tại Cục CNTT & Thống kê Hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê Hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)