Mua sắm thiết bị mạng cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương

Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thông báo kế hoạch gói thầu "Mua sắm thiết bị mạng cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

- Địa chỉ: 154 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0393.855466 /0393.588.467.

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): Mua sắm thiết bị mạng cho Đội nghiệp vụ cảng Sơn Dương.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 18/QĐ-HQHT ngày 14/01/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

5. Tổng mức đầu tư: 31.360.000 đồng.

Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng, loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Cung cấp, lắp đặt thiết bị mạng cho Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương

31.360.000

Ngân sách Nhà nước năm 2016

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 01/2016

Trọn gói

10ngày

 

Tổng

31.360.000

         
 
(eFinance)