Mua sắm thiết bị phân tích phân loại của Tổng cục Hải quan

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu mời thầu "Mua sắm thiết bị phân tích phân loại của Tổng cục Hải quan năm 2015".

1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Tên các gói thầu: Mua sắm thiết bị phân tích phân loại của Tổng cục Hải quan năm 2015:

2.1 Gói thầu số 1: Cung cấp hệ thống các thiết bị phân tích theo nguyên lý sắc ký, thiết bị phụ trợ cho phân tích sắc ký cùng dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

Nội dung gói thầu cung cấp các thiết bị như sau: 02 máy sắc ký khí/khối phổ (GC-MS) ghép nối bộ nhiệt phân; 01 quang phổ phát xạ ICP; 01 máy sắc ký ion; 01 máy phân tích nguyên tố (C, H, O, N, S); 01 hệ thống chiết mẫu pha rắn tự động; 01 hệ thống chuẩn bị mẫu tự động.

2.2 Gói thầu số 2: Cung cấp hệ thống máy quang phổ phát xạ hồ quang OES và dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

Nội dung gói thầu cung cấp các thiết bị như sau: 02 máy quang phổ phát xạ hồ quang OES phân tích 3 nền Al, Fe, Cu.

2.3 Gói thầu số 3: Cung cấp các loại phụ kiện ghép nối, nâng cấp cho các máy phân tích sẵn có tại các đơn vị phân tích phân loại và dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

Nội dung gói thầu cung cấp các thiết bị như sau: 01 bộ nguồn ion hóa đa chế độ dùng cho hệ thống Agilent 6410B Triple Quard LC/MS; 01 ống phóng tia X cho máy huỳnh quang tia X Rigaku Primus; 02 bộ phụ kiện phân tích Polyme (Thiết bị tạo màng phim, bộ phận mềm OMNIC Spectra Polymer, bộ đo ID5 Diamond ATR), máy nén mẫu thủy lực (phụ kiện nâng cấp) dùng cho máy quang phổ hồng ngoại Nicolet 6700; 01 máy phá mẫu TTG 25.

2.4 Gói thầu số 4: Cung cấp các thiết bị chuẩn bị mẫu và phụ kiện cho các thiết bị phân tích và dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

Nội dung gói thầu cung cấp các thiết bị như sau: 06 tủ hút khí độc; 01 bể điều nhiệt ; 01 máy li tâm; 01 bể rửa siêu âm; 01 tủ sấy; 01 tủ sấy nhiệt độ cao (400-600oC); 01 cân phân tích 3 số; 01 thiết bị điều nhiệt tuần hoàn dùng làm mát cho hệ thống chưng cất tinh chế axit và hệ thống rửa dụng cụ; 04 tủ đựng hóa chất; 02 lò phá mẫu vi sóng; 01 lò nung nhiệt độ cao; 01 thiết bị đồng hóa mẫu; 01 máy lắc erlen tự động; 01 máy khuấy từ gia nhiệt; 01 máy lọc nước tinh khiết; 01 dao cắt mẫu; 02 hệ thống chiết béo tự động.

2.5 Gói thầu số 5: Cung cấp các thiết bị đo thông số vật lý và dịch vụ kỹ thuật kèm theo.

Nội dung gói thầu cung cấp các thiết bị như sau: 01 máy đo tỷ trọng loại để bàn; 01 máy đo độ nhớt động học theo tiêu chuẩn ASTM D445; 01 kính hiển vi kim tương; 01 máy đo độ trắng và độ đục; 01 đo chiều dày lớp mạ kim loại.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức đấu thầu:

5.1 Đối với gói thầu số 1, gói thầu số 2: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5.2 Đối với gói thầu số 3, gói thầu số 4 và gói thầu số 5: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bán HSMT:

6.1 Đối với  gói thầu số 1 và gói thầu số 2: Từ 8 giờ 00 phút ngày 15/10/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 05/11/2015.

6.2 Đối với gói thầu số 3, gói thầu số 4 và gói thầu số 5: Từ 8 giờ 00 phút ngày 15/10/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 26/10/2015.

7. Khi tham dự mua HSMT, Nhà thầu phải nộp một khoản phí không hoàn lại là: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

8. Thời điểm đóng thầu:

8.1 Đối với gói thầu số 1, gói thầu số 2: 9 giờ 00 phút ngày 05/11/2015.

8.2 Đối với gói thầu số 3, gói thầu số 4 và gói thầu số 5: 9 giờ 00 phút ngày 26/10/2015.

9. Thời điểm mở thầu:

9.1 Đối với gói thầu số 1, gói thầu số 2: 9 giờ 30 phút ngày 05/11/2015.

9.2 Đối với gói thầu số 3, gói thầu số 4 và gói thầu số 5: 9 giờ 30 phút ngày 26/10/2015.

10. Địa chỉ bán HSMT, nhận HSDT và mở thầu: Tại phòng 206, tầng 2 Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu - 162, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu.

Trung tâm kính mời đại diện các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm tới tìm hiểu và tham gia đấu thầu.

(eFinance)