Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt mời thầu "Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014".

- Tên bên mời thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014.

- Tên công trình: Mua sắm thiết bị tin học, camera quan sát năm 2014.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và kinh phí đảm bảo hoạt động ngành Hải quan.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 7 giờ 00 phút ngày 19 tháng 11 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chánh).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang số 16 Nguyễn Công Trứ - Phường Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 870473.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ: 500.000 đồng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang số 16 Nguyễn Công Trứ - Phường Vĩnh Thanh - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; Điện thoại: 0773. 870473.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)