Mua sắm thiết bị tin học giai đoạn 1

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam mời thầu gói thầu số 8: Mua sắm thiết bị tin học giai đoạn 1.

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam.

- Tên gói thầu: Gói 08: Mua sắm thiết bị tin học giai đoạn 1.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2015 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2015.

- Địa điểm bán HSMT: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu, số 05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP Bà Rịa. Điện thoại: 064.3852087 - Fax: 064.3856615.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Số 05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP Bà Rịa. Điện thoại: 064.3852087.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút, ngày 07 tháng 8 năm 2015, tại Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu. Số 05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)