Mua sắm, thiết bị tin học phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc năm 2015

Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm, thiết bị tin học phục vụ giảng dạy, học tập và làm việc năm 2015 của Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan”.

- Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu thầu:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08 giờ ngày: 05/6/2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 16/06/2015 (Trong giờ hành chính).

- Nhận hồ sơ dự thầu: trước 14 giờ 00 ngày 16/06/2015.

- Đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 16/06/2015.

- Mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 16/06/2015.

- Địa điểm phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ, đóng mở thầu tại Phòng 106 Nhà Hiệu bộ Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Địa chỉ: B2/1A đường 385, Phường Tăng Nhơn phú A, Quận 9 TP Hồ Chí Minh (số điện thoại: 08.37307571; Fax: 08.3730 7576).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

(eFinance)