Mua sắm trang thiết bị CNTT nhỏ lẻ

Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tổng cục Hải quan mời thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT nhỏ lẻ".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT và Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị CNTT nhỏ lẻ cho Cục CNTT và Thống kê hải quan.

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN cấp cho Cục CNTT và Thống kê hải quan năm 2015.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 29/6/2015 đến trước 09h00 ngày 09/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT và Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 09/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 09/7/2015 tại Cục CNTT và Thống kê hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT và Thống kê hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)