Mua sắm tủ bàn ghế văn phòng

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu "Mua sắm tủ bàn ghế văn phòng".

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Mua sắm tủ bàn ghế văn phòng.

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước năm 2015.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, 1 túi hồ sơ.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8 giờ 00 ngày 20/10/2015 đến  trước 8 giờ 30 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, điện thoại: 064.3 837422.

- Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 200.000 đồng. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Tài vụ - Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu, điện thoại: 064.3 837422.

- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút, ngày 27/10/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng, nộp bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 10 năm 2015 tại Phòng Tài vụ - Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 16, đường Lê Lợi, Phường 1, TP. Vũng Tàu).

(eFinance)