Mua sắm va ly thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất phục vụ công tác

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Long An thông báo kế hoạch gói thầu Mua sắm va ly thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất phục vụ công tác.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Long An.

- Địa chỉ: 398, Quốc lộ 1, Phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0723.826.449; Fax: 072.3829.888.

- Email: hqlongan@customs.gov.vn.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 496/QĐ-HQLA ngày 26/8/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Long An.

5. Tổng mức đầu tư:

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Việt Nam đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Mua sắm va ly thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất phục vụ công tác

38.800.000

nguồn kinh phí QLHC được Tổng cục Hải quan cấp năm 2016

Chỉ
định thầu rút gọn

Từ tháng 08/ 2016

Trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng cộng

38.800.000

(eFinance)