Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp thông tin tờ khai Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan".

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu: “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp thông tin tờ khai Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 972/QĐ-TCHQ ngày 13/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp thông tin tờ khai Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan”.

4. Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 1.448.625.627 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Hải quan cung cấp thông tin tờ khai Hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan liên quan

1.448.625.627 đồng

Ngân sách nhà nước cấp cho Tổng cục Hải quan

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II, năm 2016

Hợp đồng trọn gói

90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo quy định).

Giá gói thầu: 1.448.625.627 đồng

(eFinance)