Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu "Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính giai đoạn 1".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (ext 2042), số fax: 04. 22208091.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin Bộ Tài chính giai đoạn 1.

- Giá gói thầu: 18.630.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng./.).

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Nâng cấp kết nối quang 10Gbps cho các tường lửa mạng.

+ Gia hạn bản quyền phần mềm dò quét lỗ hổng bảo mật ứng dụng web.

+ Bổ sung bản quyền phần mềm phòng diệt virus cho nền tảng ảo hóa.

+ Bản quyền hệ điều hành Microsoft Windows Server 2012.

+ Bản quyền phần mềm ảo hóa.

+ Bản quyền Microsoft Remote Desktop.

+ Hệ thống kiểm soát, bảo vệ kết nối truy cập internet.

+ Hệ thống đảm bảo an toàn cho thư điện tử.

+ Hệ thống quản lý và tối ưu chính sách tường lửa.

+ Máy chủ (Internet an toàn, quản trị tập trung).

+ Lắp đặt, cài đặt phần mềm, cấu hình hệ thống.

+ Đào tạo, chuyển giao công nghệ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại 0422202828 ext: 2042).

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng./.); Hình thức bảo đảm dự thầu: bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng Séc.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

(eFinance)