Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro

(eFinance Online) - Cục CNTT & Thống kê hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Gói thầu số 1: Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS.

A. Thông tin chung:  

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 1936/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS.

4. Chủ đầu tư: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 15.698.865.698 VNĐ (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu, tám trăm sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm chín mươi tám đồng./.).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 1: Nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro phục vụ triển khai dự án VNACCS/VCIS

15.698.865.698 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Từ quý II /2016

Hợp đồng trọn gói

15 tháng tương đương 450 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Tổng cộng giá gói thầu: 15.698.865.698 VNĐ

(eFinance)