Nâng cấp hệ thống Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục CNTT & Thống kê hải quan mời thầu "Nâng cấp hệ thống Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS".

 - Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê hải quan.

- Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): từ ngày 04/05/2015 đến trước 10h00 ngày 18/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ bán HSMT: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39440833. Fax: 04.39440631.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 18/05/2015.

HSDT sẽ được mở công khai vào hồi 10h30 ngày 18/05/2015 tại Cục CNTT & Thống kê hải quan, địa chỉ: Tầng 5, Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên mời thầu - Cục CNTT & Thống kê hải quan kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)