Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử

Tổng cục Hải quan mời thầu "Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để triển khai Luật Hải quan 2014".

- Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để triển khai Luật Hải quan 2014.

- Loại gói thầu:

- Giá gói thầu: 1.873.324.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm hai mươi tư nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để triển khai Luật Hải quan 2014.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày liên tục (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nâng cấp hệ thống thông quan điện tử để triển khai Luật Hải quan 2014.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: vào giờ hành chính từ ngày 15/3/2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2016.

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu, nhận hồ sơ dự thầu, đóng thầu và mở thâu: Cục CNTT & Thống kê hải quan, Tầng 5 Tòa Nhà trụ sở Tổng cục Hải quan, Lô E3 đường Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

9. Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn) theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 31/3/2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 31/3/2016.

Tổng cục Hải quan đề nghị Báo đấu thầu, Website Bộ Tài chính đăng các thông tin trên trong 01 kỳ vào ngày 09/3/2016.

(eFinance)