Nâng cấp mở rộng phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp mở rộng (triển khai phân hệ độc lập) phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu của điều tra chống buôn lậu.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại/ Fax/ E-mail: 04.39440833/ 04.39440631/ cuccntt@customs.gov.vn.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu: “Nâng cấp mở rộng (triển khai phân hệ độc lập) phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu của điều tra chống buôn lậu từ hệ thống Ecustoms và hệ thống nghiệp vụ khác như: Hệ thống Emanifest, hệ thống theo dõi container hàng hóa tạm nhập tái xuất”.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Quyết định số 3637/QĐ-TCHQ ngày 06/11/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp mở rộng (triển khai phân hệ độc lập) phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu của điều tra chống buôn lậu từ hệ thống Ecustoms và hệ thống nghiệp vụ khác như: Hệ thống Emanifest, hệ thống theo dõi container hàng hóa tạm nhập tái xuất”.

- Quyết định số 973/QĐ-TCHQ ngày 13/4/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Nâng cấp mở rộng (triển khai phân hệ độc lập) phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu của điều tra chống buôn lậu từ hệ thống Ecustoms và hệ thống nghiệp vụ khác như: Hệ thống Emanifest, hệ thống theo dõi container hàng hóa tạm nhập tái xuất”.

4. Tên bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

5. Tổng mức đầu tư: 1.770.598.697 đồng.

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp mở rộng (triển khai phân hệ độc lập) phục vụ đặc thù công tác kiểm soát, chống buôn lậu của điều tra chống buôn lậu từ hệ thống Ecustoms và hệ thống nghiệp vụ khác như: Hệ thống Emanifest, hệ thống theo dõi container hàng hóa tạm nhập tái xuất

1.770.598.697 đồng

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Quý II năm 2016

Hợp đồng trọn gói

180 ngày liên tục(kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Giá gói thầu: 1.770.598.697 đồng

(eFinance)