Nâng cấp ứng dụng khai thác và tập trung thông tin người nộp thuế

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp ứng dụng khai thác và tập trung thông tin người nộp thuế (TPH) đáp ứng tập trung và khai thác dữ liệu hộ kinh doanh.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1110 /QĐ-TCT ngày 22/ 6/ 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.  

5. Tổng mức đầu tư: 2.269.940.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp ứng dụng khai thác và tập trung thông tin người nộp thuế (TPH) đáp ứng tập trung và khai thác dữ liệu hộ kinh doanh

2.208.780.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn gói

244 ngày (tương đương 08 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)