Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng triển khai mở rộng năm 2015.

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng dự toán: 2.932.393.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm ba mươi hai triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng).

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Số

gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng triển khai mở rộng năm 2015

2.827.007.000

VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn

1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Hợp đồng trọn gói

183 ngày (tương đương 06 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)