Nâng cấp ứng dụng Quản lý các khoản thu liên quan đến đất

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Nâng cấp ứng dụng Quản lý các khoản thu liên quan đến đất đáp ứng triển khai thí điểm kết nối với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An trong việc cấp đăng ký ô tô, xe máy, phương tiện” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. 

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Thông tin chi tiết như sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng Quản lý các khoản thu liên quan đến đất đáp ứng triển khai thí điểm kết nối với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An trong việc cấp đăng ký ô tô, xe máy, phương tiện.

- Nội dung chính của gói thầu: 

Nâng cấp ứng dụng Quản lý các khoản thu liên quan đến đất đáp ứng triển khai thí điểm kết nối với Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An trong việc cấp đăng ký ô tô, xe máy, phương tiện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 244 ngày (tương đương 8 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.         

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 14 tháng 6 năm 2016 đến trước 9 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT:

Tổng cục Thuế - Tầng 9, Toà nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 043.768 9679;  Fax: 043.7689744.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị: 19.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo lãnh:Theo hình thức nộp thư bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)