Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước mời thầu Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: 046276 4300 88426/04 6276 4364/V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Mã số thuế: 0104606645.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016.

- Nội dung chính của gói thầu:

* Phạm vi công việc, quy mô gói thầu:

+ Địa điểm: Tại Kho bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

  + Quy mô:

- Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016.

- Kiểm thử chấp nhận người sử dụng.

- Triển khai thí điểm tại 2 đơn vị.

- Hỗ trợ KBNN triển khai rộng hệ thống TCS.

  * Nội dung chính của gói thầu:

Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016 đáp ứng các yêu cầu phát sinh:

+ Các yêu cầu của Tổng cục Thuế như: Kết xuất chứng từ sang cơ quan Thuế 15 phút/lần qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế; Quản lý phiếu điều chỉnh C1-07 do cơ quan Thuế truyền sang…

+ Đáp ứng hình thức thu NSNN qua máy chấp nhận thẻ POS.

+ Đáp ứng một số yêu cầu mới về trao đổi thông tin theo quy định của Bộ Tài chính (trước đây là Thông tư số 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/08/2014 và nay là Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

+ Nâng cao việc đối chiếu giữa đơn vị KBNN với các NHTM chi nhánh: thực hiện đối chiếu tự động lần 1 sau cutofftime.

+ Một số tiện ích nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của NSD và quản trị hệ thống như lập chứng từ; truyền bảng kê; quản lý đối chiếu...

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Nâng cấp ứng dụng TCS năm 2016.

3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội (Phòng Quản lý dự án CNTT tầng 7 Phòng 707).

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 31.000.000 đồng (Ba mươi mốt triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm: Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15, ngày 28 tháng 6 năm 2016.

(eFinance)