Nâng cấp ứng dụng tích hợp thông tin

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu "Nâng cấp ứng dụng tích hợp thông tin giữa các cấp và các đơn vị bên ngoài đáp ứng Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ".

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax : 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 677/QĐ-TCT ngày 14/4/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 738.171.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi tám triệu, một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn).

Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nâng cấp ứng dụng tích hợp thông tin giữa các cấp và các đơn vị bên ngoài đáp ứng Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ

718.280.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý II/2016

Trọn

gói

183 ngày (tương đương 6 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)