Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch gói thầu Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Tổng cục Thuế.

- Địa chỉ: toà nhà số 18 Tam Trinh - Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37689679; Fax: 04.37689744.

2. Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1492/QĐ-TCT ngày 3/8/2016.

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Thuế.

5. Tổng mức đầu tư: 1.626.800.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

Số gói thầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính

1.568.347.000 VNĐ

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quý III/2016

Trọn

gói

213 ngày (tương đương 7 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

(eFinance)